شارع عبد القادر بوعزة
حي العقيد عميروش
EPH Mesra
Hôpital 60 lits
EPH Bouguirat
Hôpital 60 Lits Bouguirat
EPH Achaacha
Hôpital 60 lits
EHS Mère Enfant
EHS de Psychiatrie

 

 

 INFORMATIONS :

 

 

13 Avril 2017  lancement des Consultations pour les futurs pèlerins au niveau :

   - Polyclinique  05 Juillet 

    - Polyclinique Sirat

    - Polyclinique K. Eddine

    - Polyclinque S. Lakhdar

- La Vaccination des pèlerins est effectuée dans les mêmes  Polycliniques. 

 

×

Warning

JFolder::create: Could not create folder.Path: E:\Sites_Web\dsp-27\images\images\Evenement\th\
Copy failed: E:\Sites_Web\dsp-27/modules/mod_slideshowck/index.html to E:\Sites_Web\dsp-27/images/images/Evenement/th/index.html
JFolder::create: Could not create folder.Path: E:\Sites_Web\dsp-27\images\EHS\th\
Copy failed: E:\Sites_Web\dsp-27/modules/mod_slideshowck/index.html to E:\Sites_Web\dsp-27/images/EHS/th/index.html

 

Mostaganem Carte 11.06.2017